ગ્રામીણ બેંકો માં આવી બમ્પર ભરતી IBPS RRB Recruitment 2024

IBPS RRB Recruitment 2024 : બેંકિંગ કર્મચારી અને પસંદગી સંસ્થાએ 07/06/2024 ના રોજ IBPS RRB ભરતી 2024 સૂચના બહાર પાડી છે. IBPS ઓફિસર સ્કેલ (I, II અને III) અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ જેવી વિવિધ ખાલી જગ્યાઓની નિમણૂક માટે ભારતીય નાગરિકો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. IBPS RRB ભરતી દ્વારા 9995 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની છે.

તેથી રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો IBPS RRB-XII પાત્રતા માપદંડમાંથી પસાર થઈ શકે છે અને 07/06/2024 થી 28/06/2024 સુધી ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની તારીખ, અરજી ફી, પાત્રતા માપદંડ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અભ્યાસક્રમ. જો તમે અરજી કરવા માંગતા હોવ તો આ લેખમાંથી સંપૂર્ણ માહિતી વાંચો.

IBPS RRB Recruitment 2024 : Overview

સંસ્થાનું નામ બેન્કિંગ કર્મચારી પસંદગી સંસ્થા (IBPS)
પોસ્ટનું નામ ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય
ખાલી જગ્યા 9995
સહભાગી બેંકો 43
નોકરીનું સ્થાન ઓલ ઈન્ડિયા
અરજીની છેલ્લી તારીખ 26/06/2024
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
અધિકૃત વેબસાઈટ www.ibps.in

શૈક્ષણિક લાયકાત

• સ્નાતક / અનુસ્નાતક / CA / MBA / એન્જિનિયરિંગ / કૃષિ (પોસ્ટ વાઇઝ પાત્રતા)

• વધુ/સંપૂર્ણ પાત્રતા વિગતો માટે કૃપા કરીને સૂચના/જાહેરાત વાંચો.

IBPS RRB Recruitment 2024 ખાલી જગ્યા વિગતો

કુલ ખાલી જગ્યાઓ: 9995

ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ્સ (બહુહેતુક) 5585
ઓફિસર સ્કેલ 3499
ઓફિસર સ્કેલ-II (કૃષિ અધિકારી) 70
ઓફિસર સ્કેલ-II (કાયદો) 30
ઓફિસર સ્કેલ-II (CA) 60
ઓફિસર સ્કેલ-II (IT) 94
ઓફિસર સ્કેલ-II (જનરલ બેંકિંગ ઓફિસર) 496
ઓફિસર સ્કેલ-II (માર્કેટિંગ ઓફિસર) 11
ઓફિસર સ્કેલ-II (ટ્રેઝરી મેનેજર) 21
ઓફિસર સ્કેલ 129

અરજી ફી

 SC/ST/PWBD : 175

• અન્ય શ્રેણી : 850

પસંદગી પ્રક્રિયા

• પ્રિલિમ્સ લેખિત પરીક્ષા (તમામ પોસ્ટ માટે)

• મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા (ઓફિસર સ્કેલ-1 અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે)

• ઇન્ટરવ્યુ (ઓફિસર સ્કેલ- I, II અને III)

• દસ્તાવેજ ચકાસણી

• તબીબી પરીક્ષા

ઉંમર મર્યાદા

• ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ : 18-28 વર્ષ.

• ઓફિસર સ્કેલ I : 18-30 વર્ષ.

• સિનિયર મેનેજર ઓફિસર સ્કેલ III : 21-40 વર્ષ.

• વય રાહત માટે કૃપા કરીને સૂચના વાંચો

પગાર

• રૂ. 15,000/- થી 44,000/-

ઓનલાઈન અરજી કરો

• અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો: https://www.ibps.in

• ઓનલાઈન અરજી કરો વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

• “નવું વપરાશકર્તા નોંધણી” પસંદ કરો અને પછી ઑનલાઇન નોંધણી માટે વિગતો ભરો

• ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.

• જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

• જરૂરી અરજી ફી ચૂકવો.

• એપ્લિકેશન ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ હેતુઓ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

Important Links

સૂચના અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment